Ambachtelijk museum, Stichting Hoeve Strobol.

Statutaire naam: Stichting Hoeve Strobol

Strobolse Heidesteeg 10
5491 RT Nijnsel Gem. Meierijstad
Tel:  0653817669 of 0651524912
Mailadres: bert@hoevestrobol.nl
Website: www.hoevestrobol.nl

Fiscaal nummer: 852759630
Kvk nummer: 57841152

Beleidsplan
Stichting Hoeve Strobol
2017-2019

Inleiding

In dit beleidsplan legt de Stichting Hoeve Strobol haar beleidsvoornemens voor de periode 2018-2020 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is eveneens afhankelijk van externe ontwikkelingen en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Doelstelling

Bij het uitzetten van het door te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. Museum Hoeve Strobol heeft als doel het in stand houden van een ambachtelijk museum, het organiseren van historische evenementen in combinatie met een recreatiegelegenheid.

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen.
Met de werkzaamheden van Stichting Hoeve Strobol wordt het algemeen belang gediend.

Geschiedenis

De Stichting Hoeve Strobol werd opgericht op 29 april 2013.
Hoeve Strobol toont op 1600 vierkante meter hoe onze voorouders werkten, leefden, overleefden en beminden. Onder erbarmelijke omstandigheden of vermogen omstandigheden, steeds zoekend naar verbetering.
Alle museumonderdelen waaronder tractoren, automobielen, ambachtelijk gereedschap en huishoudelijk gerei zijn of worden nog gerestaureerd met inzicht, liefde en zorg voor traditie.

Werkzaamheden

Het beheren van cultureel en industrieel erfgoed voor het nageslacht.
Het uitdragen van cultureel en industrieel erfgoed  – overzichtelijk ten toon te stellen en toe te lichten voor het publiek.
Het verzamelen van producten – documenten , foto’s en films.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de volgende personen:
Voorzitter: Lambertus Verbakel
Penningmeester: Miranda van den Brand
Secretaris: Corrie Haenen
Bestuurslid: Theo Oudenhoven
Bestuurslid: Marike Kockmann – Donders

Hoofdlijnen beleidsplan

Museum Hoeve Strobol heeft geen winstoogmerk en draagt zorg voor een jaarlijkse sluitende begroting om de continuïteit van het  museum te waarborgen.
De stichting werkt met vrijwilligers die ingekomen materialen restaureren – rondleidingen verzorgen – de gasten van een kop koffie voorzien – enz. .
Een grote uitdaging van stichting Hoeve Strobol vormt de lage drempel van de organisatie maar ook het zorgen voor een vriendelijke entree prijs zodat het museum voor iedereen toegankelijk kan zijn.

 Schenkingen aan het museum worden aangewend voor – uitbreiding van de collectie – het restaureren van museum stukken – investeringen binnen het museum in overleg met de schenker. Schenkingen worden bij het resultaat geboekt. Een continue bron van inkomsten wordt gevormd door  de entreeprijs en daarbij verkochte drankjes en op verzoek een eenvoudige lunch. Ook worden er enkele ouderwetse themadagen gehouden waarbij bijvoorbeeld ouderwets gebakken brood of worstenbroodjes, vers gebrande koffie tegen een kleine prijs worden verkocht.

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging).

Beloningsbeleid:

Alle medewerkers van de Stichting Hoeve Strobol verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis.
Er is voor de vrijwilligers geen vergoedingsregeling in geldelijke zin van het woord, uitsluitend een vrijwilligers avond die gehouden wordt met om de 5 jaar een uitstapje.

Activiteiten en toekomst:

Stichting Hoeve Strobol heeft onlangs een originele Stoommachine geschonken gekregen. Deze stoom machine zal door de vrijwilligers weer in oude glorie hersteld worden.
Hiervoor zal ook een gedeelte van het gebouw aangepast moeten worden. In het gebouw wordt ook een oude klompenmakerij en smederij gehuisvest. Deze spullen zijn al aanwezig in kleine ruimtes en zullen verplaatst en werkend moeten worden.
Voor deze grote klus wordt een tijdsbestek van 4 jaar uitgetrokken.

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021